Regionálne združenie IT STAR

Slovenská informatická spoločnosť je členom združenia IT STAR od roku 2002.

Všeobecné informácie o IT STAR

Aktuality z IT STAR

2015-10

Regionálna asociácia informatických spoločností IT STAR v spolupráci s poľskou informatickou spoločnosťou PTI zorganizovali 16. 10. 2015 vo Varšave už 9. ročník IT STAR workshopu, tentokrát na tému „ICT Strategies and Applications“. Program workshopu aj s väčšinou prezentácií je na stránke IT STAR www.itstar.eu v sekcii Conferencies. Z viacerých zaujímavých príspevkov upozorňujem na prezentáciu R. Belliniho (AICA, Taliansko) „e-CFPlus System“, v ktorej zhrnul skúsenosti so zavádzaním e-CF (European Competence Framework) v Talian­sku. Všetky príspevky budú publikované v zborníku, ktorý by mal byť k dispozícii začiatkom roka 2016 a bude prístupný aj v knižnici SISp.

Nasledujúci deň po skončení workshopu sa na konalo výročné stretnutie zástupcov člen­ských spoločností IT STAR, ktoré viedol koordinátor IT STAR I. Prívara (SISp). Na stretnutí sme zhodnotili ostatné dva ročníky IT STAR workshopu, prijali informáciu o publikáciách IT STAR (zborníky konferencií a IT STAR Newsletter), zvolili M. Holynského (PTI, Poľsko) za koordinátora na nasledujúce dvojročné obdobie a diskutovali o miestach a témach budúcich workshopov IT STAR. Pre budúci rok IT STAR prijala pozvanie z Talianska, v roku 2017 bude hostiteľom Bulharská akadémia vied.

Viac informácií o aktivitách IT STAR možno nájsť v štvrťročnom bulletine IT STAR New­sletter. Jesenné číslo, ale aj archív predchádzajúcich čísiel, sú prístupné na stránke IT STAR www.itstar.eu alebo www.starbus.org.

Igor Prívara, zástupca SISp v IT STAR