CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) 

V európskej asociácii informatických spoločností CEPIS je Slovenská informatická spoločnosť od roku 1998.

Všeobecné informácie o CEPISe

  • Viac sa o CEPISe a našej spolupráci dozviete v stručnom dokumente CEPIS v kocke.
     
  • Podrobné informácie o CEPISe a odborných aktivitách CEPISu nájdete na stránke http://www.cepis.org.
     
  • Z titulu členstva v CEPISe je Slovenská informatická spoločnosť členom nadácie ECDL Foundation, ktorá koordinuje certifikačný projekt ECDL. Slovenská informatická spoločnosť koordinuje a monitoruje ECDL na Slovensku. Viac o ECDL.
     
  • CEPIS vydáva pravidelne mesačne CEPIS News s najnovšími informáciami z CEPISu a členských spoločností.

Aktuality z CEPISu

2015-05
CEPIS (takmer) mesačne publikuje elektronický informačný bulletin s aktualitami z prostredia CEPISu a členských spoločností CEPISu. Na stránke CEPISu www.cepis.org sa členovia SISp môžu prihlásiť k odberu tohto bulletinu.

Zaujímavosť: Na uvedenej stránke CEPISu je voľne dostupný interaktívny nástroj CEPIS e-Competence Benchmark. Pomocou tohto nástroja si môžu IKT profesionáli overiť aké vzdelanie a schopnosti potrebujú k vykonávaniu rôznych IKT pozícií, resp. ku kariérnemu postupu.