Kolektívni členovia

 • DITEC, a.s.
  Bratislava Business Center V (BBC V), Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1
 • Fakulta informatiky a informačných technológií STU
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
  Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
 • Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
 • Ministerstvo školstva SR
  Stromová 1, 813 30 Bratislava
 • SASIB – Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť
  Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu
  Veľký Diel 1, 010 08 Žilina
 • SOFTEC, s.r.o.
  Jarošova 1, 831 03  Bratislava
 • Spojená škola Gymnázium J.Hronca a ZŠ Košická
  Novohradská 3, 821 09 Bratislava
 • Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
  Púpavová 49, 841 04 Bratislava
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  Šrobárova 2, 041 80 Košice
 • SANET, Slovenská akademická sieť
  Vazovova 5, 812 69 Bratislava
 • Whitestein Technologies
  Moskovská 13, 811 08 Bratislava