CEPIS v kocke

CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) bol založený v septembri v roku 1989 s cieľom koordinovať a reprezentovať názory a stanoviská európskych informatických odborní­kov smerom k inštitúciám Európskej únie. V súčasnosti CEPIS združuje 35 informatic­kých spoločností z 32 krajín Európy. Slovenská informatická spoločnosť je členom tohto klubu od roku 1998.

Základné strategické princípy CEPISu:

 • udržať a vystupňovať dlhodobé aktivity s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a kvalitu eu­rópskych odborných profesných štandardov,
   
 • podporovať kvalitu, spokojnosť používateľov a technologický pokrok,
   
 • zlepšovať šance na ekonomické prežitie európskeho obchodu a priemyslu, hlavne v oblasti informačných a komunikačných technológií,
   
 • uľahčiť využitie odbornosti informatických profesií v rámci členských spoločností,
   
 • zavádzať štandardy v rámci Európy, všade kde je to možné,
   
 • maximalizovať vplyv na orgány a inštitúcie Európskej únie.

Hlavnými aktuálnymi aktivitami CEPISu sú v súlade so stratégiou Professionalism, Skills, Education & Re­search, Women in ICT, Green ICT, Legal & Security Issues a Software Quality.

Činnosť CEPISu riadi Rada CEPISu (Council), ktorá pozostáva zo zástupcov členských spoločností a ktorá zasadá každých 6 mesiacov. Hostiteľom zasadnutia Rady CEPISu je buď členská krajina CEPISu alebo Brusel, sídlo CEPISu. Každodennú činnosť zabezpečuje Výkonný výbor, ktorý pozostáva z prezidenta (súčasným prezidentom je J. Ruegg, Švaj­čiarsko), „budúceho“ prezidenta, predchádzajúceho prezidenta, 3 čestných viceprezidentov, čestného pokladníka a tajom­níka. Výkonný výbor sa stretáva cca 6 krát ročne. Prvých 10 rokov bol sekretariát CEPISu v Londýne (Veľká Británia). V súčasnosti zabez­pe­čuje funkciu sekretariátu CEPISu ECDL Foundation v Dubline.

Odborné aktivity CEPISu sa realizujú rôznymi formami, napr. formou pracovných skupín (Task force) alebo špecializovaných sietí (Special Interest Networks).

CEPIS vydáva mesačne CEPIS Newsletter s najnovšími informáciami z CEPISu a člen­ských spoločností. Po registrácii na stránke CEPISu môžete dostávať tento bulletin priamo do mailovej stránky.

CEPIS sa významne angažuje v štandardizácii vzdelávania a certifikácie neprofesionálov, ktorí chcú získať informatickú gramotnosť (ECDL - European Computer Driving Licence), resp. vzdelávania a certifikácie informatických expertov (EPIC - European Professional Informatics Certificate). Z titulu členstva v CEPISe je SISp členom nadácie ECDL Foundation a koordinuje a monitoruje vzdelávaco-certifikačný projekt ECDL na Slovensku.

Podrobnejšie informácie o štruktúre a aktivitách CEPISu možno nájsť na www stránkach www.cepis.org.