Olympiáda v informatike 2022

V školskom roku 2021/2022 prebiehal 37. ročník Olympiády v informatike (OI), ktorej odborným garantom je Slovenská informatická spoločnosť (SISp). Uskutočňuje sa v dvoch kategóriách. Náročnejšia kategória A je určená študentom tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl a má tri kolá – domáce, krajské a celoštátne (pokračuje ďalej medzinárodnými súťažami). Kategória B je určená mladším študentom (resp. žiakom základných škôl) a má iba dve kolá – domáce a krajské.

V tomto školskom roku, konkrétne 18.10.2021 sa konalo aj prijatie u pani prezidentky organizované Iuventou, kde boli pozvaní medailisti z medzinárodných olympiád predchádzajúceho školského roku a zástupcovia celoštátnych komisií predmetových olympiád. Za OI sa ho zúčastnil člen výkonného výboru SISp RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. SISp podporila slávnostné vyhodnotenie medzinárodných olympiád polokošeľami.

OI2022

Tohtoročného domáceho kola sa zúčastnilo 66 študentov a žiakov v kategórii B130 v kategórii A. Úspešnými riešiteľmi sa stali súťažiaci, ktorí získali aspoň 10 bodov v B kategórii a 9 bodov v A kategórii. Krajského kola sa 18. januára 2022 zúčastnilo 37 súťažiacich v piatich krajoch v kategórii B a 81 v kategórii A. V oboch kategóriách sa úspešnými riešiteľmi krajského kola stali súťažiaci, ktorí získali aspoň 10 bodov. V kategórii A sa v dňoch 24.-25.6.2022 uskutočnilo celoštátne kolo OI. Aj toto kolo prebehlo tento rok online. Zúčastnilo sa ho 32 riešiteľov, z ktorých 16 bolo vyhlásených za úspešných riešiteľov. Absolútnou víťazkou sa stala Eliška Macáková zo Súkromného gymnázia CENADA v Bratislave. Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola OI v kategórii A sa uskutoční 22.4.2022 na pôde Iuventy – inštitútu mládeže v Bratislave. Výsledky jednotlivých kôl sú k dispozícii na stránke olympiády.

Najlepší riešitelia celoštátneho kola sa zúčastnia sústredenia pred medzinárodnými kolami, z ktorého budú vybraní účastníci medzinárodnej (IOI 2022 - India), stredoeurópskej (CEOI 2022 - Nemecko), dievčenskej (EGOI 2022- Turecko) a česko-poľsko-slovenského stretnutia (CPSPC 2022 – Poľsko).