Summer Game Dev 2021

SISp podporila víťazný tím 6. ročníka letného kurzu tvorby videohier Summer Game Dev 2021. Prebiehal od 19. 7. do 20. 8. 2021 (5 týždňov) na FMFI UK (Bratislava), tento rok v nových coworkingových priestoroch UNISPACE.

Najlepší tím získal Cenu Slovenskej informatickej spoločnosti vo výške 300,-

na účely vývoja herného projektu Towerace, ktorý vznikol počas tohto letného kurzu, a ktorého autormi sú členovia víťazného teamu Viktor Kováč - líder teamu/gamedesigner, Emma Záhradníková - grafička, Filip Goliáš - grafik, Barbora Šmirinová - grafička, Martin Stanček - Unity developer.

Podrobné informácie nájdete na stránke podujatia Summer Game Dev 2021