Odišiel Milan Ftáčnik

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás navždy opustil predseda Slovenskej informatickej spoločnosti doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (* 30. október 1956, Bratislava – † 14. máj 2021).

Od ukončenia štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v roku 1980 na fakulte nepretržite pedagogicky aj výskumne pôsobil a to aj v období, keď zastával vysoké štátne a politické funkcie. Pôsobil na viacerých informatických pracoviskách na fakulte, ktoré s rozvojom informatiky postupne vznikali. Naposledy to bola Katedra aplikovanej informatiky.

Od roku 2015 zastával funkciu predsedu Slovenskej informatickej spoločnosti. Svoje skúsenosti z verejných a politických funcií dokázal pretaviť do zvýšenia povedomia o potrebe digitálnych zručností pre každého aj o medzinárodne uznávanej certifikácii týchto zručností cez program ECDL, ktorý na Slovensku zastrešuje Slovenská informatická spoločnosť. Ako predseda dbal na podporu a rozvoj mladých talentov informatikov, spoluprácu na odborných a vedeckých konferenciách a pomáhal formulovať stanoviská našej profesnej organizácie k plánom a činnosti štátnych inštitúcií v oblasti informatiky. Bol členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a predsedom Správnej rady STU. Slovenskú informatickú spoločnosť reprezentoval na medzinárodnej scéne ako člen výkonného výboru Združenia európskych informatických spoločností CEPIS aj v ďalších medzinárodných združeniach IFIP a IT-STAR.

Členovia Slovenskej informatickej spoločnosti aj pracovníci jej kancelárie ECDL na neho spomínajú ako na entuziastického, priameho a konštruktívneho kolegu zapáleného pre rozvoj informatiky na Slovensku.

Image