Činnosť Slovenskej informatickej spoločnosti riadi jej výkonný výbor, kontrolu realizuje revízna komisia. Pre roky 2015-2018 je zloženie výkonného výboru a revíznej komisie nasledovné: