Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti


Vážení členovia, vážená odborná verejnosť,

Dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti, ktoré sa uskutoční v stredu 30. júna 2021 o 16:00 hod. v Posluchárni C Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Na Valnom zhromaždení sa podľa Stanov Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp) bude voliť Výkonný výbor SISp a Revízna komisia SISp. Predbežný návrh kandidátov a kandidátok na voľbu do VV a RK predloží doterajší výkonný výbor v samostatnej prílohe na budúci týždeň. Návrhy je možné podávať aj priamo na Valnom zhromaždení.


Staršie aktuality

Staršie aktuality nájdete v archíve aktualít.