2018-09-14 Delegácia Slovenska na CEOI vo Varšave

Slovenská delegácia v zložení Ondrej Baranovič, Jozef Fülöp, Martin Melicher a Michal Staník (vedúci Gabriela Andrejková a Peter Ralbovský) s podporou SISp reprezentovala republiku na CEOI 2018 vo Varšave. Detaily možno nájsť v správe z cesty.

2017-07-07 Vyhlásenie IT Asociácie Slovenska

Slovenská informatická spoločnosť sa pripája k vyhláseniu IT Asociáce Slovenska adresovanému Vláde SR, v ktorom žiada zvýšenie financovania informatických študijných odborov. Detaily možno nájsť na stránkach ITASu

2017-01-26 Výsledky činnosti za rok 2016

Boli zverejnené výsledky činnosti Slovenskej informatickej spoločnosti za rok 2016.

2016-12-15 Mini konferencia COMPUTING IN SCHOOLS 

V stredu 7. decembra 2016 sa na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave uskutočnila mini konferencia pod názvom COMPUTING IN SCHOOLS – Past, Present, Future.

Prezentácie z tejto konferencie.

2016-09-30 Extrapolácie 2016

V dňoch 26. septembra až 31. októbra 2016 sa v Bratislave a Košiciach koná podujatie o histórii a budúcnosti IT – Extrapolácie 2016. Viac informácií možno nájsť na stránke podujatia.

2016-02-11 Plán činnosti na rok 2016

Výkonný výbor Slovenskej informatickej spoločnosti vydal plán činnosti SISp na rok 2016 reagujúci na ciele, aktivity a rozdelenie zodpovednosti prijaté v polovici roku 2015.

2016-01-22 IFIP Insights

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na e-mailový odber magazínu IFIP Insights. Možno tak urobiť po zadaní e-mailovej adresy do formulára na hlavnej stránke IFIP Insights.

2015-11-19 Stanovisko SISp k informatizácii verejnej správy

Dňa 11. novembra 2015 prijal Výkonný výbor Slovenskej informatickej spoločnosti nesúhlasné stanovisko k návrhu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Výkonný výbor tiež v stanovisku vyjadril celkovú nespokojnosť so stavom informatizácie na Slovensku a s výsledkami operačného programu Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k efektívnosti vynaložených prostriedkov a prínosov pre obyvateľov krajiny.

Úplné znenie stanoviska možno stiahnuť ako PDF dokument alebo nájsť v sekcii „Názory a stanoviská”. 

2015-10-20 IT STAR Workshop 2015

Regionálna asociácia informatických spoločností IT STAR v spolupráci s poľskou informatickou spoločnosťou PTI zorganizovali 16. 10. 2015 vo Varšave už 9. ročník IT STAR workshopu, tentokrát na tému „ICT Strategies and Applications“. Program workshopu aj s väčšinou prezentácií je na stránke IT STAR www.itstar.eu v sekcii Conferencies. Z viacerých zaujímavých príspevkov upozorňujem na prezentáciu R. Belliniho (AICA, Taliansko) „e-CFPlus System“, v ktorej zhrnul skúsenosti so zavádzaním e-CF (European Competence Framework) v Talian­sku. Všetky príspevky budú publikované v zborníku, ktorý by mal byť k dispozícii začiatkom roka 2016 a bude prístupný aj v knižnici SISp.

Nasledujúci deň po skončení workshopu sa na konalo výročné stretnutie zástupcov člen­ských spoločností IT STAR, ktoré viedol koordinátor IT STAR I. Prívara (SISp). Na stretnutí sme zhodnotili ostatné dva ročníky IT STAR workshopu, prijali informáciu o publikáciách IT STAR (zborníky konferencií a IT STAR Newsletter), zvolili M. Holynského (PTI, Poľsko) za koordinátora na nasledujúce dvojročné obdobie a diskutovali o miestach a témach budúcich workshopov IT STAR. Pre budúci rok IT STAR prijala pozvanie z Talianska, v roku 2017 bude hostiteľom Bulharská akadémia vied.

Viac informácií o aktivitách IT STAR možno nájsť v štvrťročnom bulletine IT STAR New­sletter. Jesenné číslo, ale aj archív predchádzajúcich čísiel, sú prístupné na stránke IT STAR www.itstar.eu alebo www.starbus.org.

Igor Prívara, zástupca SISp v IT STAR

Staršie aktuality

Staršie aktuality nájdete v archíve aktualít.