Elektronická prihláška za člena

Členom Slovenskej informatickej spoločnosti sa môže stať ten, kto splňuje jednu z nasledujúcich kvalifikačných podmienok:

  • Aspoň bakalársky alebo ekvivalentný stupeň vzdelania v oblasti informatiky alebo informačných technológií; alebo
  • Trojročná pôsobnosť na plný úväzok v oblasti informatiky alebo
  • Učiteľ, ktorý vyučuje informaticky zamerané predmety alebo informatickú výchovu aspoň tri roky

Ciele Slovenskej informatickej spoločnosti:

  • Slovenská informatická spoločnosť ako stavovská organizácia slovenských informatikov pomáha vytvárať predpoklady pre rozvoj informatiky a informačných technológií na Slovensku.
  • Podporuje progresívne informačné metódy a technológie vo všetkých oblastiach slovenského hospodárstva.
  • Podporuje rozvoj informatiky a IT a ich výučbu na všetkých typoch škôl.
  • Slovenská informatická spoločnosť reprezentuje slovenskú informatickú komunitu v medzinárodných organizáciách informatických spoločnosti

Spĺňam aspoň jednu podmienku pre členstvo v SISp a podporujem jej ciele.

Bol som oboznámený so stanovami Slovenskej informatickej spoločnosti a budem ich dodržiavať.

Súhlasím so spracovaním údajov uvedených v prihláške pre potreby SISp.