Valné zhromaždenie SISp

Dosiaľ posledné valné zhromaždenie SISp prebehlo v stredu 16. apríla 2018 o 14:00 pomocou telekonferenčného zariadenia súčasne v Bratislave a Košiciach.

Program:

14:00 - 14:10 Prezentácia
Odborná časť
14:10 - Otvorenie
14:15 - RNDr. Ľubor Kollár (Slovák, ktorého si vybral Bill Gates): Ako to vyzerá vo vnútri cloudu?
15:10 - 15:30 - Občerstvenie

Pracovná časť
15:30 - 16:30
1. Schválenie programu Valného zhromaždenia SISp
2. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Správa činnosti od valného zhromaždenia v r. 2015 a zameranie činnosti na najbližšie tri roky
5. Správa o hospodárení
6. Správa revíznej komisie
7. Diskusia k predloženým správam
8. Predstavenie kandidátov a voľby
9. Záverečná diskusia
10. Závery valného zhromaždenia    

Uznesenie valného zhromaždenia

Hlasovací lístok

Dokumenty z valného zhromaždenia 2015

Zápisnica volebnej komisie

Zoznam kandidátov do VV a RK

Hlasovací lístok

Dokumenty z valného zhromaždenia 2012

%%vysledky%%

%%zavery%%

Procedúra volieb (2012)

Vzor hlasovacieho lístka (2012)